Stängd utlysning

22 februari - 28 mars 2023

Konsolideringsbidrag inom medicin och hälsa

Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Inom ramen för utlysningen vill Vetenskapsrådet stödja forskare som har en vetenskapligt intressant forskningsidé och som kan omsätta och genomföra forskningsuppgiften och därmed föra forskningsfronten framåt eller fylla befintliga kunskapsluckor.

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 7 år sedan och upp till 12 år sedan.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 5 år

Bidragsbelopp: Max 2 000 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 22 februari 2023 (kl. 14.00) – 28 mars 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2024

Att notera:

  • Detta år omfattar utlysningen särskilt stöd till områdena Precisionsmedicin, Psykiatri med inriktning psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri samt Antibiotika och antimikrobiell resistens. Ange i din ansökan om den är relevant för något av dessa områden.
  • Från och med 2023 gäller för samtliga karriärbidrag att du som sökande, om du beviljas bidrag, måste validera din doktorsexamen. För dig med svensk doktorsexamen så kan du med fördel validera den redan innan du skickar in din ansökan. Läs mer i Prismas användarstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hur du enkelt importerar din doktorsexamen från Ladok.
  • Du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad (som ska vara minst 50 procent av en heltidsanställning) är anpassad för forskningsprojektets genomförande. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.
  • Från 2022 finns det riktlinjer för studieregistrering och resultatrapportering för de kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar. Det innebär att information om studien ska registreras i ett publikt studieregister och att en resultatsammanfattning ska publiceras i registret. Mer information om riktlinjerna finns här Öppnas i nytt fönster..
  • Läs här om vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom medicin och hälsa

ansokmh@vr.se

+46 (0)8 546 44 050

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.