Obs! Inga bidrag betalas ut i denna utlysning på grund av nytt regeringsbeslut

Den 22 juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte längre ska finansiera utvecklingsforskning. Beslutet innebär att vi inte kommer att finansiera några nya bidrag inom utvecklingsforskning 2023 och att alla inkomna ansökningar avskrivs.

Läs mer om beslutet

Stängd utlysning

15 mars - 18 april 2023

Nätverksbidrag - Swedish research links

Nätverksbidraget Swedish Research Links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och forskare från minst utvecklade länder och lägre medelinkomstländer.

Nätverksbidraget Swedish research links finansieras av regeringens biståndsmedel och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i minst utvecklade länder och lägre medelinkomstländer. Stöd ges inom alla vetenskapliga områden.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utvecklingsforskning 

Inriktning: Swedish Research Links

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 6 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst 1 av dessa ska bjudas in som internationell projektledare.

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Max 500 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 15 mars 2023 (kl. 14.00) – 18 april 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i december 2023

Att notera:

  • Nytt i denna utlysning är att bidragsbeloppet har höjts till max 500 000 kronor per år och att det är möjligt att söka max 100 000 kronor per år för lönekostnader för samordning och administation av nätverket.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..