Stängd utlysning

18 januari - 21 februari 2023

Olof Palmes gästprofessur

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Forskaren som nomineras till gästprofessuren ska vara en internationellt framstående forskare med inriktning mot områden av betydelse för förståelsen av fred och konflikter i vid bemärkelse.

Söks av: Organisation (svenska universitet eller högskolor med institutioner inom samhällsvetenskap, humaniora, teologi eller juridik). En företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Medverkande forskare: Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 6-12 månader

Bidragsbelopp: Max 145 000 kr per månad för vistelsen, totalt max 1 740 000 kr

Bidragsperioden startar: Januari 2025

Ansökningsperiod: 18 januari 2023 (kl. 14.00) – 21 februari 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av september 2023

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..