Stängd utlysning

19 april - 23 maj 2023

Projektbidrag för forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning som syftar till att stödja forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism.

Stödform: Projektstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-4 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 700 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 19 april 2023 (kl. 14.00) – 23 maj 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2023

Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..