Stängd utlysning

22 februari - 28 mars 2023

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning, och syftar till att främja utveckling av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R-principen (efter engelskans replace, reduce och refine).

Stödform: Projektstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap

Inriktning: Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök (3R)

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 800 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 22 februari 2023 (kl. 14.00) – 28 mars 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av November 2023

Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..