Stängd utlysning

01 februari - 07 mars 2023

Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Stödform: Projektstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Fritt inom Humaniora och samhällsvetenskap

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-4 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 700 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 1 februari 2023 (kl. 14.00) – 7 mars 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2023

Att notera:

Kontakt

Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 fram tills utlysningen stänger.

Utlysningar inom humaniora och samhällsvetenskap

ansokhs@vr.se

+46 (0)8 546 44 051

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.