Obs! Inga bidrag betalas ut i denna utlysning på grund av nytt regeringsbeslut

Den 22 juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte längre ska finansiera utvecklingsforskning. Beslutet innebär att vi inte kommer att finansiera några nya bidrag inom utvecklingsforskning 2023 och att alla inkomna ansökningar avskrivs.

Läs mer om beslutet

Stängd utlysning

15 mars - 18 april 2023

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
Projektbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsbudget och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i minst utvecklade länder.

Stödform: Projektstöd

Område: Utvecklingsforskning

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-4 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 och max 1 500 000 kronor per år, dock max totalt 4 500 000 kronor om ansökan görs för 4 år.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 15 mars 2023 (kl. 14.00) – 18 april 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i december 2023

Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..