Obs! Beredning av ansökningar inom utlysningen Sustainability and resilience fortsätter som planerat, trots att regeringen beslutat att avbryta beredningsprocessen för övriga utlysningar inom utvecklingsforskning. Läs mer om Vetenskapsrådets beslut

Stängd utlysning

19 april - 23 maj 2023

Projektbidrag: Sustainability and resilience

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta bidrag finansieras gemensamt av Vetenskapsrådets och Formas forskningsanslag. Forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i minst utvecklade länder. Minst en forskare från ett minst utvecklat land eller lägre medelinkomstland ska medverka.

Stödform: Projektstöd

Område: Utvecklingsforskning 

Inriktning: Sustainability and resilience

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 6 forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst en medverkande forskare ska vara verksam vid ett lärosäte eller motsvarande i ett minst utvecklat land eller ett lägre medelinkomstland.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år , max 2 000 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 19 april 2023 (kl. 14.00) – 23 maj 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2023


Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..