Kommande utlysning

19 april - 23 maj 2023

Projektbidrag: Sustainability and resilience

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta bidrag finansieras gemensamt av Vetenskapsrådets och Formas forskningsanslag. Forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i minst utvecklade länder. Minst en forskare från ett minst utvecklat land eller lägre medelinkomstland ska medverka.

Pdf / utskrift

Digitalt informationsmöte

Tid: 24 april 2023

kl. 10.00–11.00

Vi presenterar bidragsformen och ger dig som sökande möjlighet att ställa frågor om utlysningen och ansökan.

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.