Stängd utlysning

18 januari - 21 februari 2023

Tage Erlanders gästprofessur

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: Naturvetenskap och teknikvetenskap

Söks av: Organisation. En företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 6-12 månader

Bidragsbelopp: Max 1 900 000 kronor för professuren och max 500 000 kronor för finansiering av en ung forskare som knyts till professuren.

Bidragsperioden startar: Tidigast i januari 2025

Ansökningsperiod: 18 januari 2023 (kl. 14.00) – 21 februari 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av juni 2023

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..