Stängd utlysning

16 januari - 14 mars 2023

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som undersöker åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikrobiell resistens. Sverige är via Vetenskapsrådet och SIDA ett av de 18 länder som deltar i JPIAMR-utlysningen.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: JPIAMR: Åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikrobiell resistens

Söks av: Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Minst totalt 1 200 000 kronor (ca 110 000 Euro) per svensk partner i ett projekt. Max totalt 3 500 000 kronor (ca 320 000 Euro) per projekt för svenskt deltagande med max 2 svenska partners. Max totalt 5 000 000 kronor (ca 457 000 Euro) för svenskt deltagande i ett konsortium med en svensk koordinator.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Utlysningen stänger:
Skissansökan:
För konsortieansökan till JPIAMR: 7 mars 2023 (kl. 14.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 14 mars 2023 (kl 14.00)

Fullständig ansökan:
För konsortieansökan till JPIAMR: 4 juli 2023
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 11 juli 2023 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2023

Att notera:

Pdf / utskrift

Digitalt Informationmöte

Tid: 24 januari, 2023
kl. 12.00–13.30

Bidragsformen presenteras och du som sökande ges möjlighet att ställa frågor om utlysningen.

Mer information och anmälan Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kristian Haller

kristian.haller@vr.se

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..