Stängd utlysning

31 januari - 17 maj 2023

Projektbidrag för internationella samarbeten inom kvantteknologi (QuantERA)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom kvantteknologi. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 22 länder som deltar i QuantERA-utlysningen.

Stödform: Projektstöd

Område: Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: QuantERA: Kvantteknologi. Vetenskapsrådet stödjer projekt under temat “Quantum Phenomena and Resources”

Söks av: Enskild forskare
Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Max totalt 4 500 000 kronor per projekt för svenskt deltagande.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Utlysningen stänger:
För konsortieansökan till QuantERA: 11 maj 2023 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 17 maj 2023 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av december 2023

Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..