Sista ansökningsdatum för denna utlysning har skjutits fram från 27 september till 2 oktober 2023.

Stängd utlysning

31 maj - 02 oktober 2023

Projektbidrag för internationella forskningssamarbeten inom HERA

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Humanities in the European Research Area (HERA). Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 22 länder som deltar i utlysningen som har titeln ”Crisis – Perspectives from the Humanities”.

Stödform: Projektstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: HERA: Crisis – Perspectives from the Humanities

Söks av: Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst fyra deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Max 1 100 000 kronor (ca 100 000 Euro) per år, och max totalt 3 300 000 kronor (ca 300 000 Euro) per projekt för svenskt deltagande.

Bidragsperioden startar: Januari 2025

Ansökningsperiod:
Skissansökan:
För konsortieansökan till HERA: 21 september 2023 (kl. 14.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 2 oktober 2023 (kl 14.00)
Fullständig ansökan:
För konsortieansökan till HERA: 26 mars 2024 (kl. 14.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 2 april 2024 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: No later than the end of December 2024

Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..