Kommande utlysning

31 maj - 27 september 2023

Projektbidrag för internationella forskningssamarbeten inom HERA

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Humanities in the European Research Area (HERA). Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 22 länder som deltar i utlysningen som har titeln ”Crisis – Perspectives from the Humanities”.

Svenska forskare som ansöker om medel från Vetenskapsrådet ska också lämna in en parallellansökan i Prisma. Hos CHANSE öppnar utlysningen 26 maj 2023, medan utlysningstexten för parallellutlysningen i Prisma publiceras på denna sida 31 maj.

Förhandsinformation om utlysningen finns på CHANSE webbplats. Länk till annan webbplats.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor till utlysningar@vr.se.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.