Observera att en mindre ändring av betygsskalan gjordes 19 oktober.

Stängd utlysning

04 oktober - 07 november 2023

Behovsinventering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Prioritering av nya behov av forskningsinfrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en cyklisk tvåårsprocess. Behovsinventeringen är det första steget i processen och syftar till att peka ut områden med tydliga behov av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

Resultatet av behovsinventeringen används sedan som underlag för Vetenskapsrådets riktade utlysning av stöd till forskningsinfrastruktur och som ett led i Vetenskapsrådets strategiska arbete med forskningsinfrastruktur. Observera att Vetenskapsrådet inte har någon öppen utlysning för bidrag till forskningsinfrastruktur.

Område: Forskningsinfrastruktur 

Inriktning: Behovsinventering

Lämnas in av: Företrädare för lärosätenas ledningar, myndigheter med forskningsuppdrag, forskningsfinansiärer, forskargrupperingar, eller enskilda forskare.

Inventeringen stänger: 7 november 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i juni 2024

Digitalt informationsmöte

Mötet ägde rum 12 september, kl. 13.00–15.30

Läs mer om mötet

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

ansokinfra@vr.se

Specifika instruktioner för behovsinventeringen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.