Stängd utlysning

23 januari - 26 februari 2019

Internationell postdok

Vårens utlysning

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer.

Stödform

Karriärstöd

Område

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst två år sedan

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid

18-36 månader

Bidragsbelopp

1 050 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

I början av juni 2019

Bidragsperioden startar

Juli 2019

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner: Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide. Öppnas i nytt fönster.
  • Ange inte ditt eller annan persons fullständiga personnummer i ansökan.
  • Från och med våren 2019 behöver du ha en datahanteringsplan (DMP) för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte lämna eller skicka in den till oss vid ansökan om forskningsbidrag, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år. Öppnas i nytt fönster.

Pdf / utskrift

Kontakt

Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 fram tills utlysningen stänger.

vrpostdok@vr.se

+46 (0)8 546 44 054

Hela utlysningstexten