Stängd utlysning

21 augusti - 24 september 2019

Konferensbidrag

Höstens utlysning

Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare.
Bidraget avser rese- och boendekostnader för inbjudna föredragshållare verksamma utanför Sverige.

Stödform

Miljö- och samverkansstöd

Område

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

Konferensen ska äga rum under perioden 24 januari 2020 till 24 september 2020, det vill säga 4-12 månader efter sista datum för denna utlysning

Bidragsbelopp

Minst 30 000 och max 200 000 kronor

Utlysningen stänger:
24 september 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av november 2019

 

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner: Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Förlängning av dispositionstid för beviljade konferensbidrag är inte möjligt, konferensen ska därför äga rum inom den givna tidsramen.
  • Från och med 2020 kommer konferensbidrag att utlysas för löpande ansökan istället för två gånger per år (vår och höst). Mer information kommer under hösten 2019 via vårt nyhetsbrev och andra kommunikationskanaler.

Hela utlysningstexten

Till toppen