Din sökning Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur gav 6 träffar

Filtrera sökresultat

 • Relevans
 • Senast publicerad
 1. Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

  Utlysning

  Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av använ...

  Datum för utlysning: 7 juni 2018 – 21 augusti 2018 (stängd)

  Nyckelord:
 2. Utlysning

  Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av använ...

  Datum för utlysning: 29 april 2020 – 25 augusti 2020 (stängd)

  Nyckelord:
 3. Utlysning

  Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av använ...

  Datum för utlysning: 20 april 2022 – 23 augusti 2022 (stängd)

  Nyckelord:
 4. Beslut

  Datum: 25 november 2020

  Beslut fattades: 23 november 2020

  Nyckelord:
 5. Beslut

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag inom tillgängliggörande av infrastruktur.

  Datum: 29 oktober 2019

  Beslut fattades: 8 november 2018

  Nyckelord:
 6. Beslut

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur. Av de 48 ansökningar som kom in beviljades 6 bidrag. Det ger en beviljandegrad på 13 procent. Totalt beviljar vi drygt 57 miljoner kronor under b...

  Datum: 21 februari 2023

  Beslut fattades: 28 februari 2023

  Nyckelord: