Swamid – SAML2 WebSSO

Vetenskapsrådet är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. 

Generell beskrivning av SAML2 WebSSO

Tjänsten innefattar autentisiering av användare som har en elektronisk identitet på Vetenskapsrådet, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren.

Tjänsteutgivaren är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och övriga regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter som fastställts av Vetenskapsrådet, i enlighet med svensk lagstiftning.

Tjänsten och dess begränsningar

Vetenskapsrådet garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med Vetenskapsrådets krav och förväntningar.

Processen för utdelande, avslutande och underhåll av elektroniska identiteter vid Vetenskapsrådet finns här för nedladdning. Pdf, 74.1 kB.

Vetenskapsrådet följer SWAMIDs rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier. Vetenskapsrådet förbehåller sig att i kommunikation med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID gällande den entitetskategori som tjänsteutgivaren har placerats i.

Servicedesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande Vetenskapsrådet och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till följande lokala supportkanaler:

Telefon: 08-562 607 55

E-post: helpdesk@vr.se

SWAMID är en identitetsfederation innehållande de flesta lärosätena, forskningsnära och utbildningsnära myndigheter samt statliga muséer i Sverige. En lista på alla medlemmar finns tillgänglig under SWAMID Members Länk till annan webbplats.. I SWAMID finns kvalitetssäkrad inloggning av anställda, studenter och andra associerade i medlemsorganisationerna i Sverige.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Inga nya bidrag inom utvecklingsforskning

    Den 22 juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte längre ska finansiera bidrag inom utvecklingsforskning. Beslutet gäller med omedelbar verkan, men inte retroaktivt.

  2. Fakturor till Vetenskapsrådet

    Från och med april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

  3. Årsredovisning 2022