Swamid – SAML2 WebSSO

Vetenskapsrådet är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. 

Generell beskrivning av SAML2 WebSSO

Tjänsten innefattar autentisiering av användare som har en elektronisk identitet på Vetenskapsrådet, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren.

Tjänsteutgivaren är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och övriga regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter som fastställts av Vetenskapsrådet, i enlighet med svensk lagstiftning.

Tjänsten och dess begränsningar

Vetenskapsrådet garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med Vetenskapsrådets krav och förväntningar.

Processen för utdelande, avslutande och underhåll av elektroniska identiteter vid Vetenskapsrådet finns här för nedladdning. Pdf, 74.1 kB. (Pdf, 74.1 kB)

Vetenskapsrådet följer SWAMIDs rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier. Vetenskapsrådet förbehåller sig att i kommunikation med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID gällande den entitetskategori som tjänsteutgivaren har placerats i.

Servicedesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande Vetenskapsrådet och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till följande lokala supportkanaler:

Telefon: 08-562 607 55

E-post: helpdesk@vr.se

SWAMID är en identitetsfederation innehållande de flesta lärosätena, forskningsnära och utbildningsnära myndigheter samt statliga muséer i Sverige. En lista på alla medlemmar finns tillgänglig under SWAMID Members Länk till annan webbplats.. I SWAMID finns kvalitetssäkrad inloggning av anställda, studenter och andra associerade i medlemsorganisationerna i Sverige.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Jonas Oldgren blir huvudsekreterare för klinisk forskning

    Vetenskapsrådet tillsätter en huvudsekreterare för klinisk forskning. Rollen är helt ny och kommer att innehas av Jonas Oldgren som är professor i koagulationsforskning och överläkare i kardiologi. Han påbörjar sitt uppdrag 16 mars 2022 som vetenskap...

  2. Vetenskapsrådets nya styrelseordförande på plats

    Större genomslag för vikten av fri forskning inom forskningspolitiken och mod när det kommer till investeringar i forskningsinfrastruktur. Det är frågor som Vetenskapsrådets nya styrelseordförande Irene Wennemo lyfter fram som viktiga. Hon tillträdde...

  3. Pernilla Nilsson ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskap

    Vetenskapsrådets nya huvudsekreterare för utbildningsvetenskap heter Pernilla Nilsson och är professor i naturvetenskapernas didaktik och prorektor vid Högskolan i Halmstad. Hon har ett stort intresse för undervisning, lärande och kvalitetsfrågor. At...