Tillgänglighetsredogörelse för Vetenskapsrådet.se

Vetenskapsrådet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Vetenskapsrådet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Vetenskapsrådet.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

De flesta tillgänglighetsfelen finns både på den engelska och den svenska delen av webbplatsen.

Navigering och filtreringar

Knappen för filtreringen bland utlysningar och beslut har felaktig uppmärkning. Det gör det svårt för användare med skärmläsare att snabbt hitta det mest relevanta innehållet.
(Wcag 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll)

Det finns text i filtreringen av utlysningar och beslut som borde vara rubriker, men som inte är det. Det kan göra det svårt för användare med skärmläsare och användare som tabbar sig fram att hitta till filtreringen av våra utlysningar och beslut.
(Wcag 1.3.1 Information och relationer)

Vissa länkar saknar markering, som ett understreck, för attvisa att det är en länk. Då är det inte självklart för alla användare att texten är klickbar.
(Wcag 1.4.1 Användning av färger)

Markeringen för fokus när användare tabbar sig fram för att filtrera bland utlysningar och beslut är otydlig. Det kan alltså vara svårt för användare som navigerar genom att tabba sig fram att veta vad på sidan som är valt.
(Wcag 2.4.7 Synligt fokus)

Det kan vara svårt för användare att veta vad det exakta röstkommandot är för att öppna och stänga söket. För att öppna och stänga sökrutan med röstkommando måste användaren säga ”öppna sök” eller ”stäng sök”. Det räcker alltså inte att bara säga ”sök”. (Wcag 2.5.3 Möjliggör röstkommandon för alla interaktionselement)

Funktionalitet, element och innehåll på olika sidor

Många sidor på webbplatsen har vinjetter – en liten text som beskriver vilken sorts sida användaren befinner sig på, till exempel nyhet eller evenemang. Vinjetten är placerade ovanför den första och största rubriken (H1) vilket gör att användare som använder skärmläsare eller som tabbar sig fram via rubriker kan missa den.
(Wcag 1.3.2 Meningsfull ordning)

Vissa länktexter beskriver inte syftet med länken. Det kan göra att användare inte får klart för sig varför de ska klicka på länken.
(Wcag 2.4.4 Syftet med en länk)

De som använder skärmläsare eller som tabbar sig fram ska kunna skumma igenom texten och hoppa över visst innehåll. I dag saknas möjligheten att kunna hoppa över grupperat innehåll som upprepas på flera webbsidor, till exempel i det som kallas "Relaterat innehåll", längst ned på många sidor.
(Wcag 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll)

Validering av CASS och HTML

Webbplatsen har flera valideringsfel för CSS och för HTLM.
(Wcag 4.1.1 Parsing)

Swecris

Sökfunktionen i Swecris har för närvarande följande tillgänglighetsbrister:

 • Fritextfält för sökning och knappar för filtrering saknar uppmärkning i koden.
 • Röstuppläsningen läser inte upp höga belopp på ett bra sätt i alla röstuppläsningsverktyg.
 • Den cirkelformade grafiken saknar ibland tydlig kontrast mellan sina olika delar. (Detta avhjälps till viss del av informationstexter som visas/läses upp vid hoover över ytan. )

Hur vi testat webbplatsen

Vetenskapsrådet lät en extern aktör göra en oberoende granskning av Vetenskapsrådet.se. I denna valdes ett antal representativa sidor och viktiga funktioner ut. Granskningen levererades i form av en rapport 9 september 2020.

Tidigare har Vetenskapsrådet givit en annan extern aktör i uppdrag att utföra rättningar. Denna aktör genomförde och granskade rättningarna och levererade dem december 2018. Inför leveransen av dessa rättningar genomförde Vetenskapsrådet också en egen testning.

Huvudorsaken till kvarstående brister i tillgänglighet på Vetenskapsrådet.se är att felen är av sådan karaktär att de kräver stora resurser att åtgärda eller att det rör sig om fel som vi ännu inte har en klar uppfattning om hur vi lämpligast rättar.

 • Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 1 september 2022.
 • Nya funktioner och annat som kan skapa bristande tillgänglighet granskas löpande av Vetenskapsrådet.
 • Webbplatsen publicerades juni 2018.
 • Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 23 september 2020.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Tillgänglighetsbrister

  Vi vill att alla våra webbplatser ska vara tillgängliga och fungera väl för alla. Hittar du brister i tillgängligheten kan du rapportera dem här. Du kan också begära att få ta del av material i tillgängligt format.

 2. Vetenskapsrådets webbplats har fått ny struktur

  2018 lanserade vi en ny webbplats. Efter att vi utvärderat den gör vi nu en justering av navigering och struktur.

 3. Våra andra webbplatser

  Vetenskapsrådet driver flera webbplatser förutom Vetenskapsrådet.se.