Engagera dig i ESS

Vill du eller din organisation engagera er i forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS? Här får du veta hur du kan göra.

Vill du använda eller jobba på ESS?

ESS byggs just nu. Den första öppna utlysningen av tider för att använda ESS är planerad till år 2023. Vill du veta vilka instrument som kommer att vara tillgängliga då?

Kontakta ESS direkt eller läs på ESS webbplatslänk till annan webbplats

Vill du jobba medatt bygga upp ESS, eller letar du efter affärsmöjligheter? Läs om upphandlingar och lediga jobb på ESS webbplats.

Jobba på ESSlänk till annan webbplats

Vill du lära dig mer om forskning med neutroner?

Användarförening: Kontakta den svenska neutronanvändarföreningen, SNSS, om du vill veta mer om hur erfarna neutronanvändare gör. Du hittar SNSS under”Vem gör vad?”(länk).

Forskargrupper: Flera universitet och högskolor i Sverige har forskargrupper som använder neutroner. En del av dem har också kontakt med näringslivet.Se vilka universitet och högskolor som är aktuella under ”Vem gör vad?”(länk).

Forskarskolor: Det finns två forskarskolor inom neutronforskning. Den ena hör till Nordforsks program för neutronforskning, och den andra är Forskarskolan Swedness. Läs mer om skolorna under "På gång”(länk).

Forskningsfinansiering: Du kan söka bidrag för din forskning från till exempel Vetenskapsrådet eller Europeiska forskningsrådet, ERC.

Vetenskapsrådets forskningsfinansiering

Europeiska forskningsrådet, ERClänk till annan webbplats

Se även under ”Vem gör vad i Sverige?” – Forskningsfinansiärer.

Vill du leverera varor eller tjänster till ESS?

 

Publicerad den 09 maj 2018

Uppdaterad den 20 november 2019

Pdf / Utskrift

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Nya ledamöter i rådet för forskningens infrastrukturer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett fem nya ledamöter till rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, för perioden 2020–2022. Jan-Eric Sundgren fortsätter som ordförande till och med 31 december 2020.

  2. Vetenskapsrådet kommenterar den nationella life science-strategin

    Förra veckan presenterade regeringen en nationell strategi för life science. Den är efterlängtad och vi ser att flera av de rekommendationer Vetenskapsrådet har lämnat – både till life science-kontoret och till den kommande forsknings- och innovation...

  3. Föreslå infrastrukturer till uppdateringen av ESFRI:s roadmap

    Samarbetsorganisationen ESFRI håller på att uppdatera den europeiska vägvisaren för forskningsinfrastruktur. Forskare i Sverige kan lämna förslag på ny gemensam europeisk infrastruktur. Förslagen ska skickas in senast 25 februari 2020.