Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

BBMRI-ERIC – Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure

Organisation för biobanker i 19 europeiska länder med syfte att göra biologiska prover och data lättillgängliga för medicinsk forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Svensk nod är Biobank Sverige.

The Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-ERIC) startades 2013 och är en gemensam organisation för biobanker i 19 europeiska länder. Målet med organisationen är att göra stora mängder biologiska prover tillgängliga för medicinsk forskning och utveckling inom vården och att framhäva Europas gemensamma resurser i ett globalt perspektiv. Genom sina olika noder i medlemsländerna innehåller infrastrukturen ett stort och varierat utbud av väl karakteriserade biologiska prover. Detta väntas öka såväl provsamlingarnas värde som möjligheterna till stora internationella samarbeten. Inom ramen för BBMRI-ERIC finansierar medlemsländerna ett samordnande huvudkontor och ett antal gemensamma funktioner. Den svenska noden Biobank Sverige (BIS) är involverad i driften av den gemensamma funktionen för etiska, juridiska och samhällsfrågor (ELSI-frågor).

Publicerad den

Uppdaterad den