Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

E-ELT – Extremely Large Telescope

E-ELT har utvecklats av Europeiska sydobservatoriet, ESO, där Sverige är ett av medlemsländerna.

Teleskopet byggs i Chile och blir världens största optiska/infraröda teleskop, med en spegeldiameter på 39 meter och 13 gånger högre ljusinsamlingskapacitet än de i dagsläget största optiska teleskopen.

Teleskopets potential är helt beroende av de instrument som det utrustas med, och svenska forskares möjlighet att befinna sig i spetsen av tidig banbrytande forskning är till stor del beroende av deras medverkan i utformningen av instrumenten. Eftersom instrumenten som krävs är otroligt komplexa behövs det stora internationella konsortier för att utveckla dem.

Svenska forskare är i dagsläget involverade i två av de fem instrument som kommer att finnas under den första fasen av E-ELT; MOSAIC och HIRES.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Detta är en infrastruktur som Vetenskapsrådet finansierar.