Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

EATRIS-ERIC – European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine

Europeisk distribuerad infrastruktur för translationell forskning. Erbjuder forskningsservice i form av infrastruktur och expertis till klienter från akademi och industri.

European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine, EATRIS-ERIC stödjer utveckling av nya läkemedel, diagnostiska metoder och vaccin inom preklinisk och klinisk forskning. Uppsala universitet ansvarar för den svenska noden, Eatris.se.

Infrastrukturen består av ett konsortium med över 80 olika akademiska centrum i Europa där Sverige ingår som en nod med sju nationella centrum koordinerade från Uppsala universitet sedan 2015 (officiell status som medlem sen 2018). Genom EATRIS-ERIC kan forskare få tillgång till olika resurser nödvändiga för translationell utveckling av nya läkemedel som t.ex. befintliga infrastrukturer, specialiserad utrustning, expertkunskap, utbildning, provsamlingar och vägledning genom regulatoriska processer.

EATRIS-ERIC består av fem produktplattformar som tillsammans täcker translationell medicinsk forskning: Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) där genterapi och regenerativ medicin ingår, biomarkörer, medicinsk avbildning och spårmolekyler, små molekyler och vaccin. EATRIS-ERIC erbjuder matchning av forskare, läkemedelsindustri och akademiska forskningscentrum för att stödja interdisciplinära samarbeten inom medicinsk forskning. EATRIS kan även erbjuda stöd av ett multidisciplinärt team igenom utvecklingsprocessen från proof-of-concept till kliniska försök.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen