Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

EISCAT (EISCAT-3D)

Internationell infrastruktur för forskning inom norrsken, plasmafysik och atmosfärfysik. Koordineras från Kiruna.

Sverige är värdland för den internationella organisationen European Incoherent Scatter Scientific Association, EISCAT, med säte i Kiruna. Anläggningen är utvecklad för forskning inom norrsken, plasmafysik och atmosfärsfysik, men används även för forskning inom bland annat meteoriter, rymdsäkerhet och radioastronomi.

Genom att använda ett radarsystem med en kraftfull sändare tillsammans med mycket känsliga mottagare på tre platser på Nordkalotten är EISCAT den enda forskningsanläggningen som kan ge full vektorinformation om fenomen i atmosfären och den nära rymden. Det befintliga EISCAT-radarsystemet i norra Skandinavien och Finland, som togs i bruk 1981, kommer att fasas ut och ersättas av EISCAT-3D. EISCAT-3D bygger på samma grundläggande principer som EISCAT och kommer ge samma möjligheter, men med flerfaldigt högre rums- och tidsupplösning samtidigt som man går från att svepa en linje genom rymden till att göra samtidiga observationer över stora volymer.

Tillsammans med finansiärer från Norge, Finland, Storbritannien och i mindre omfattning Japan och EU-kommissionen, stödjer Vetenskapsrådet konstruktionen av EISCAT-3D. Det nya radarsystemet beräknas vara klart att tas i bruk 2021 och då bestå av en sändar/mottagarstation i Norge och två mottagarstationer; en i Finland och en i Sverige.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen