Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

ELT – Extremely Large Telescope

ELT har utvecklats av Europeiska sydobservatoriet, ESO, där Sverige är ett av medlemsländerna. Vetenskapsrådet bidrar dessutom till finansieringen av två instrument vid ELT – MOSAIC och HIRES. 

Teleskopet byggs i Chile och blir världens största optiska/infraröda teleskop, med en spegeldiameter på 39 meter och 13 gånger högre ljusinsamlingskapacitet än de i dagsläget största optiska teleskopen.

Teleskopets potential är helt beroende av de instrument som det utrustas med, och svenska forskares möjlighet att befinna sig i spetsen av tidig banbrytande forskning är till stor del beroende av deras medverkan i utformningen av instrumenten. Eftersom instrumenten som krävs är otroligt komplexa behövs det stora internationella konsortier för att utveckla dem.

Svenska forskare är i dagsläget involverade i två av de fem instrument som konstrueras för ELT – MOSAIC och HIRES. Vetenskapsrådet bidrar med finansiering till det svenska konsortiet SELTIC som deltar i instrumentutvecklingen tillsammans med forskare från flera andra länder. I SELTIC ingår Stockholms, Uppsala och Lunds universitet.

Publicerad den

Uppdaterad den