Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

EMBL – European Molecular Biology Laboratory

Internationellt institut med huvudsaklig verksamhet i Tyskland för grundforskning inom livsvetenskaperna.

EMBL (The European Molecular Biology Laboratory) är ett molekylärbiologiskt laboratorium i Heidelberg med hög internationell profil. Ett antal länder i Europa, däribland Sverige, bidrar med finansiering. Ländernas forskare, framförallt lovande yngre forskare, kan komma till EMBL för att etablera sig eller för att ta del av kurser och andra utbildningsprogram. EMBL driver ett antal laboratorier för mikroskopi, genomik och proteomik samt bioinformatik. EMBL har sedan starten kompletterats med ett antal noder, så kallade outstations, som ger service till forskare från hela Europa: European Bioinformatics Institute (EBI) för bioinformatik i England, synkrotronljusanläggningen Petra III för strukturbiologi i Tyskland, synkrotronljusanläggningen ESRF i Frankrike och ett laboratorium för epigenetik och neurobiologi i Italien samt inom vävnadsbiologi och medicinsk modellering i Spanien.

EMBL driver också ett nordiskt nätverk för molekylärmedicin där en av noderna finns i Umeå (MIMS). Detta nätverk stöds av Nordforsk som ett Nordic Network of National Centres of Excellence.

EMBL har nära koppling till EMBO (European Molecular Biology Organisation) som ger ut vetenskapliga tidskrifter och bedriver kurs- och konferensverksamhet samt ett stipendieprogram, EMBC.

Publicerad den

Uppdaterad den