Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

ESO – europeiska sydobservatoriet 

Teleskop i Chile för astronomi. Onsala rymdobservatorium (se nedan) ansvarar för användarstöd och datahantering från ALMA-teleskopet.

ESO (European Southern Observatory) är en konventionsbunden internationell organisation för astronomisk forskning där Sverige har varit med sedan grundandet 1962. I dag består den av 16 medlemsländer och Vetenskapsrådet företräder Sverige i de styrande organen. ESO:s högkvarter ligger i Tyskland, men observatorierna La Silla-Paranal och ALMA finns i Chile, där även det nya teleskopet ELT är under uppbyggnad.

På La Silla och Paranal finns ett antal större teleskop för observationer i de optiska och infraröda våglängdsområdena, bland annat VLT (Very Large Telescope), som består av fyra 8,2-meters teleskop. ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) består av 66 sammankopplade radioantenner och är ett partnerskap mellan främst ESO, USA och Japan. Vid ALMA finns även APEX-teleskopet som till och med 2022 är ett samarbete mellan ESO, det tyska Max Planck-institutet för radioastronomi och svenska Onsala rymdobservatorium.

Forskning som bedrivs i Sverige med hjälp av ESO:s anläggningar spänner över alla större frågor i modern astronomi, exempelvis bildande och utveckling av galaxer, stjärnor och planetsystem och studier av extrema förhållanden i universum såsom flöden av gas kring svarta hål. ESO:s högsta prioritet de närmaste åren är att färdigställa världens största teleskop för synligt och infrarött ljus, ELT (Extremely Large Telescope). Teleskopet kommer att ha en spegeldiameter på 39 meter och kommer att stå färdigt tidigast 2024. Observationer med ELT kommer bland annat att bidra till att besvara frågeställningar om planeter bortom vårt solsystem och följa uppkomsten av storskalig struktur i universum.

Förutom medlemskapet i ESO bidrar Vetenskapsrådet med finansiering för utveckling av två av instrumenten till ELT – MOSAIC och HIRES.

Publicerad den

Uppdaterad den