Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

EUI - Europeiska universitetsinstitutet

Institut inrättat av EU 1976 för att bidra till bevarandet av Europas kulturella och vetenskapliga arv. Vid universitetsinstitutet bedrivs forskning och forskarutbildning inom ekonomi, historia, juridik, sociologi och statsvetenskap. 

Europeiska universitetsinstitutet (EUI) inrättades av EU 1976 för att bidra till bevarandet av Europas kulturella och vetenskapliga arv. Institutet räknas som en EU-institution men grunden är en särskild konvention.

Vid universitetsinstitutet bedrivs forskning och forskarutbildning inom ekonomi, historia, juridik, sociologi och statsvetenskap. Finansieringen av EUI ligger inte inom EU:s gemensamma budget, utan medlemsländerna betalar särskilda medlemsbidrag som finansierar cirka två tredjedelar av verksamheten.

EUI har i nuläget 23 medlemmar. Sverige är medlem sedan 1997 genom Vetenskapsrådet. Flera andra länder har associationsavtal med EUI. 

Publicerad den

Uppdaterad den