Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research

Acceleratoranläggning för kärn-, hadron- och jonfysik, under uppbyggnad i Tyskland.

Facility for Antiproton and Ion Research, FAIR, är en acceleratoranläggning för kärn-, hadron- och jonfysik. Anläggningen är under uppbyggnad i anslutning till forskningsanläggningen GSI i Darmstadt i Tyskland. FAIR konstrueras inom ramen för en internationell konvention och ägs via ett tyskt aktiebolag med internationella aktieägare, för närvarande nio länder samt en associerad partner. Sverige undertecknade konventionen 2010 och genom ett konsortium med Finland äger Vetenskapsrådet aktier motsvarande knappt 1,5 procent av kapitalet.

Medlemsländerna bidrar både med kontanta medel och med utrustning. Svenska forskare är aktiva i tre av de fyra experimentkonsortier som utvecklar och konstruerar experimentstationerna på FAIR:

  • Atomic Physics, Plasma and Applied sciences, APPA
  • Nuclear Structure, Astrophysics, and Reactions, NUSTAR
  • Anti-Proton Anhililation at Darmstadt, PANDA.

Svenska forskare deltar också i uppbyggnaden av acceleratorn. Den första delen av experimentprogrammet startar under 2018.

Publicerad den

Uppdaterad den