Forskningsinfrastruktur

Materialvetenskap, neutron- och synkrotronljus

Forskningsinfrastruktur

Materialvetenskap, neutron- och synkrotronljus

ILL och Super-Adam

Anläggning för neutronspridning i Frankrike för forskning inom flera vetenskapsområden bland annat material- och livsvetenskaper och kemi. Sverige bidrar till Super-Adam, en neutronreflektometer vid ILL.

Sverige är medlem i den europeiska neutronforskningsanläggningen Institut Laue-Langevin, ILL. Laboratoriet ligger i Grenoble, Frankrike, och har ett fyrtiotal olika instrument som spänner över alla typer av neutronspridningstekniker. Användarna kommer från många olika forskningsfält, från fysik och biologi till kulturarv. Svenska forskare är relativt jämnt spridda over de olika typer av instrument/tekniker som finns vid ILL, med en viss övervikt för reflektometri, småvinkelspridning och inelastiska metoder.

En neutronreflektometer vid anläggningen, SuperADAM, drivs av Uppsala universitet. Instrumentet har två lägen: ett högflödesläge som främst används för forskning kring mjuk materia, och ett lågflödesläge/högupplösningsläge som är lämpat för mätningar av magnetiska material och tillåter precisa polariseringsanalyser. SuperADAM kan användas för att undersöka genomsnittlig planstruktur i tunna filmer på en nivå som ligger mellan några få nanometer till hundratals nanometer och för att visa djupdistributionen av lätta grundämnen i tunna filmer, polymergränsytor och solida/flytande gränsytor, och den magnetiska strukturen i tunna filmer.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen