Forskningsinfrastruktur

Materialvetenskap, neutron- och synkrotronljus

Forskningsinfrastruktur

Materialvetenskap, neutron- och synkrotronljus

ISIS Neutron Spallation Source

Anläggning för neutronspridning i Storbritannien för forskning inom bland annat geo- och materialvetenskaper kemi och biologi. Sverige bidrar till tre diffraktometrar vid Isis: Polaris, HRPD och IMAT.

Sedan 2015 är Sverige vetenskaplig medlem av den brittiska neutronkällan ISIS. Sverige deltar i två av anläggningens instrumentutvecklingsprojekt: diffraktometrarna Polaris och HRPD.

Polaris är ett högintensivt instrument som kan användas för snabb datainsamling (till exempel kinetiska studier), experiment där en liten mängd material finns att tillgå, och studiet av material under speciella förhållanden samt oordnade material.

HPRD är en högupplöst neutronpulverdiffraktometer med den bästa upplösning för denna typ av instrument, vilket låter den studera små strukturella detaljer i komplexa kristallmaterial med stora enhetsceller och små strukturella förändringar mellan faser. Projektet drivs av Chalmers tekniska högskola.

Publicerad den

Uppdaterad den