Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

ITER och EUROfusion

Experimentanläggning för fusionsforskning som byggs i Frankrike och det europeiska konsortiet inom fusionsforskning.

Dagens fusionsforskning fokuserar på att förbereda den kommande ITER-anläggningen och den föreslagna demonstrationsanläggningen DEMO. I Europa utförs forskningen på den i dagsläget största fusionsanläggningen, JET i Storbritannien. Forskningen sker även vid medelstora och mindre experiment, nationella såväl som internationella, samt genom teoretisk forskning och modellering.

Framsteg inom fusionsforskningen har nyligen gjorts, bland annat genom resultat från JET som visar att det är möjligt att skapa högeffektiv fusionsplasma med en ITER-liknande (tungsten/beryllium) vägg. Svenska fusionsforskare bildar en forskningsenhet inom det Euratom-finansierade konsortiet. Forskarna får tillgång till Europas viktigaste anläggningar genom medlemskapet i EUROfusion, som fördelar forsknings- och utvecklingsuppgifter till sina medlemmar i konkurrens. Utvecklingen av infrastruktur för ITER fördelas av organisationen Fusion for Energy (F4E). Infrastrukturen sporrar högkvalitativ forskning inom områden som plasmadiagnostik, analys av de komponenter som ska motstå plasman, plasmakontroll och integrerad modellering. 

Publicerad den

Uppdaterad den