Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

Jonteknologiskt centrum

Centrum vid Uppsala universitet för resurser inom jonstrålebaserad materialanalys och materialmodifiering.

Infrastrukturen tillhandahåller och vidareutvecklar kompetens inom jonstrålebaserad materialanalys och materialmodifiering. Parterna i konsortiet som bildats för infrastrukturen är Uppsala universitet, Kungl. Tekniska högskolan (KTH) samt Linköpings universitet.

Det finns totalt tre acceleratorer inom infrastrukturen som används på många olika sätt i de tre kärnverksamhetsområdena masspektrometri, materialanalys samt materialmodifiering. Dessutom finns omfattande stödverksamhet i form av provpreparation och hantering i särskilda labblokaler.

Infrastrukturen använder sig på olika sätt av strålar av energetiska joner för att kunna analysera sammansättningen av olika material med hög känslighet. Detta kan exempelvis utnyttjas för att bestämma åldern av olika organiska och inorganiska prov genom kol-14-datering. Vidare kan man med jonstrålar mäta sammansättningen på mycket små mängder av ett material eller få fram djupprofiler på nanometerskalan utan att förstöra provet, vilket är en viktig förutsättning för att kunna driva forskning med målsättningen att ta fram nya och bättre material inom många olika ämnesområden som arkeologi, klimatforskning, biomedicin, tunnfilmselektronik, materialvetenskap och fusionsforskning.

Dessutom kan jonstrålarna användas för att skräddarsy materialegenskaper eller testa och förbättra elektronikkomponenter. De senare två kategorierna efterfrågas också starkt av svenskt industri som utvecklar/tillverkar elektronikkomponenter med speciell prestanda.

Publicerad den

Uppdaterad den