Forskningsinfrastruktur

Materialvetenskap, neutron- och synkrotronljus

Forskningsinfrastruktur

Materialvetenskap, neutron- och synkrotronljus

Myfab 

Svenskt renrumsnätverk som erbjuder avancerad utrustning och expertis för forskning inom till exempel nanoteknik.

Myfab är en nationell distribuerad forskningsinfrastruktur bestående av de fyra största svenska akademiska renrumsbaserade nanotekniklaboratorierna vid

  • Chalmers (MC2 Nanotekniklaboratoriet – NFL)
  • KTH (Electrumlab)
  • Lunds universitet (Lund Nano Lab - LNL)
  • Uppsala universitet (Ångström mikrostrukturlaboratoriet – MSL).

Forskning som bedrivs vid infrastrukturen är bland annat inom materialvetenskap, nanovetenskap, information- och kommunikationsteknik, bionanoteknik, livsvetenskaper, energiforskning och mikronanosystem.

Myfab erbjuder öppen tillgång, utbildning och processervice till akademi, institut och företag genom mer än 700 av de bästa tillgängliga utrustningarna för mikro- och nanotillverkning och specialiserade tillverkningsprocesser. Myfabs olika laboratorier är delvis specialiserade på olika tillämpningsområden och deras relaterade processer och materialsystem. Myfab har årligen mer än 800 aktiva användare från akademi (80 procent) samt från 100 företag och institut (20 procent).

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen