Forskningsinfrastruktur

E-infrastruktur

Forskningsinfrastruktur

E-infrastruktur

NeIC – Nordic e-Infrastructure Collaboration

Nordiskt samarbete för gemensamma e-infrastrukturprojekt. Samarbetet består av flertal projekt inom olika ämnesområden bland annat den nordiska beräkningsresursen inom WLCG (se CERN under Fysik- och teknikvetenskaper) och datorresurser för känsliga data inom Elixir-samarbetet i Norden.

NeIC är ett nordiskt initiativ som syftar till att underlätta och stödja utvecklingen av gemensamma e-infrastrukturlösningar för nordiska forskargrupperingar. NeIC etablerades år 2012 och är organisatoriskt en del av Nordforsk. Samarbetet inleddes redan 2003 i form av pilotprojektet Nordiska datagridfaciliteten (NDGF) som resulterade i framtagandet och implementeringen av den första, och enda, distribuerade Tier-1-tjänsten inom WLCG-samarbetet.

Utöver kärnverksamheten med det nordiska Tier-1-samarbetet har NeIC:s verksamhet gradvis utökats till att omfatta fler vetenskapliga fält. NeIC har bl.a. startat aktiviteter inom två nya områden, livsvetenskaper och medicin, samt generiska tjänster inom e-infrastruktur. Syftet med dessa är att bidra till att skapa nya, gemensamma e-infrastrukturer för de nordiska forskarsgrupperingar som kan vinna på kollektiva lösningar.

NeIC finansieras gemensamt av Nordforsk och de fem nordiska länderna.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen