Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

Nordsim och Vega

Nationell infrastruktur för analys av geovetenskapliga prover med hjälp av jonsond och laserablation.

Vegacentret och Nordsim, båda vid Naturhistoriska riksmuseet, slogs 2018 samman till Nordsim/Vega laboratoriet.

Vega använder laserteknologi för att frigöra material från geologiska prov som sedan kan analyseras med masspektrometer. Denna teknologi är central för en lång rad samtida forskningsområden som till exempel geovetenskaper, där det möjliggör både grundläggande och innovativa undersökningar av såväl naturliga (mineraler, fossiler med mera) som syntetiska material avseende deras kemiska och isotopiska uppbyggnad, atomära struktur (ytligt och invändigt) och yttextur.

Den tidigare nordiska infrastrukturen Nordsim, är liknande, men materialet frigörs istället med en jonstråle.

Publicerad den

Uppdaterad den