Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

NOT – Nordiskt Optiskt Teleskop

Nordiskt teleskop på La Palma för optisk astronomi. Sveriges engagemang i NOT är under avveckling och upphör helt år 2020.

NOT (Nordiskt Optiskt Teleskop) är ett gemensamt nordiskt teleskop på kanarieön La Palma. NOT styrs av NOTSA (Nordic Optical Telescope Scientific Association) Council, där Vetenskapsrådet representerar Sverige. Samtliga nordiska länder bidrar till finansieringen genom sina nationella forskningsråd. Under årens lopp har svenska astronomer utnyttjat ett antal instrument på detta teleskop, på senare år främst för observationer av supernovor och galaxer.

Vetenskapsrådet (RFI) fattade 2010 ett inriktningsbeslut att stödja ett svenskt deltagande i konstruktionen av ESO-teleskopet E-ELT. Som en konsekvens beslutade RFI att trappa ner på sitt engagemang i NOT, för att slutligen träda ut ur samarbetet i början av 2020.

Publicerad den

Uppdaterad den