Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

Onsala rymdobservatorium och JIVE-ERIC

Svensk anläggning med teleskop och mätinstrument för radioastronomi och geodesi. JIVE är en centralorganisation i Nederländerna för det europeiska radioastronominätverket EVN. Onsala rymdobservatorium är svensk nod i EVN.

Onsala rymdobservatorium är en svensk nationell anläggning med Chalmers som värd. Observatoriet bygger och driver astronomisk och geodetisk infrastruktur både på plats i Onsala och internationellt. Detta inkluderar lokala teleskop som används självständigt eller för interferometri, användarsupport, deltagande i internationella radioastronomiprojekt och utveckling av avancerad instrumentering.

Den radioastronomiska forskningen på OSO är främst inriktad på att studera det interstellära mediet och dess grundläggande roll i universums utveckling – från planetsystem till kosmologi. Den geodetiska forskningen fokuserar på referensramar och jordens rotation och gravitationsfält, variationer i atmosfärens sammansättning, och havsnivåmätningar.

Vid Onsala finns två parabolantenner (20 m och 25 m diameter) som används både för enskilda observationer och tillsammans med radioteleskop i övriga världen för interferometri, genom det europeiska institutet JIVE (Joint Institute for Very-long baseline interferometry ERIC). Dessutom finns vid Onsala en station som utgör en del av det internationella LOFAR-nätverket, en föregångare till SKA-projektet (det globala radioteleskopet Square Kilometre Array).

Onsala är värd för ”the Nordic ALMA ARC node”, som har till uppgift att stödja nordisk användning av ALMA (se vidare under ESO). Observatoriet ansvarar även för den svenska delen av APEX (se ESO). Vid den nationella anläggningen bedrivs även avancerad instrumentutveckling för radioastronomi.

Onsala rymdobservatorium används sedan många år också av det nationella och internationella forskningssamhället inom geovetenskapen. Onsala rymdobservatorium är en så kallad geodetisk fundamentalstation som är del av det internationella stationsnätet för International Terrestrial Reference Frame och bidrar till internationellt samarbete inom till exempel International Earth Rotation and Reference Systems Service och Global Geodetic Observing System. Den av Vetenskapsrådet stödda instrumenteringen på Onsala används för bland annat forskning inom referensramar och jordrotation, Jordens tyngdkraftsfält, variationer i atmosfärens sammansättning och havsnivåmätningar.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen