Forskningsinfrastruktur

Materialvetenskap, neutron- och synkrotronljus

Forskningsinfrastruktur

Materialvetenskap, neutron- och synkrotronljus

Petra III

Petra III är en tysk synkrotronljusanläggning vid DESY-laboratoriet utanför Hamburg med fokus på strålning i röntgenområdet, för forskning inom flera vetenskapsområden. Sverige finansierar Swedish Material Science beamline, SMS, som är ett strålrör vid PETRA III.

Petra III är en tysk nationell synkrotronljusanläggning i vid tyska DESY i Hamburg, Tyskland. Petra III öppnade 2009 efter att tidigare varit en accelerator för partikelfysik. Petra III-ringen drivs med en energi av 6,0 GeV och har därför sin styrka i hårdröntgenområdet. Anläggningen kompletterar svenska MAX IV på så sätt att Petra III har ett högre energiområde som inte MAX IV kommer att täcka.

Sverige finansierar och ansvarar för ett materialvetenskapligt strålrör, P21 (även kallat Swedish Material Science beamline, SMS) i energiområdet 40–150 keV. P21-strålröret väntas tas i drift under 2018. Genom det svenska engagemanget i P21 får svenska användare tillgång även till övriga instrument vid Petra III genom deras användarprogram.

Publicerad den

Uppdaterad den