Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

Riksriggen, IODP och ICDP – vetenskaplig borrning

Riksriggen är en borrningsrigg för vetenskapliga undersökningar av jordskorpan. IODP är ett internationellt program för vetenskapliga borrningar till havs, ICDP är den landbaserade motsvarigheten.

Riksriggen är en borrigg för vetenskapliga undersökningar av jordskorpan, ner till ett djup av 2,5 kilometer. Viktiga forskningsfrågor som kan undersökas genom djupa borrningar inkluderar den geologiska utvecklingen av berggrunden, liv djupt ner i berget, storskaliga grundvattensystem och kalibrering av klimatmodeller genom temperaturmätningar.

Utöver grundforskning kan riggen även användas för projekttillämpning till exempel i studier av potentialen hos geotermisk energiutvinning och geologisk lagring av koldioxid. Omfattande förberedande studier behövs innan djupborrningen kan börja. Dessa handlar främst om de geofysiska förutsättningarna för optimal placering av borrhålet, men även planering av själva borrandet och forskningen på riggen.

Sverige deltar i två stora internationella borrkonsortier: djuphavsborrningsprogrammet Integrated Ocean Drilling Programme, IODP, genom dess europeiska gren ECORD och International Continental Scientific Drilling Program ICDP (som är den landbaserade motsvarigheten).

Publicerad den

Uppdaterad den