Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

SHARE-ERIC - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

En europeisk tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som bland annat syftar till att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen. Svensk nod är SHARE-S vid Umeå universitet.

SHARE-ERIC är en tvärvetenskaplig longitudinell intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts sju gånger och som omfattar totalt 140 000 individer över 50 års ålder. I senaste vågen medverkade 28 länder. Sverige har deltagit sedan starten 2004 och är medlem i konsortiet sedan 2014. Den svenska noden ingår i infrastrukturen CORS. 

Publicerad den

Uppdaterad den