Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

SKA – Square Kilometre Array

Internationellt radioastronomiprojekt i planeringsfasen. Chalmers tekniska högskola deltar i utvecklingen av komponenter till SKA.

Square Kilometre Array (SKA) är ett internationellt radioastronomiprojekt som är i planeringsfasen och som finns med i ESFRI:s vägvisare. Det kommer att bestå av ett antal sammankopplade radioteleskop i Sydafrika och Australien, som kommer att byggas i faser. Den första fasen, SKA-1, förväntas stå klar i mitten av 2020-talet och kommer att ha 15-20 procent av den slutliga insamlande ytan hos hela SKA. SKA-1 kommer, trots den begränsade ytan, att ha en betydligt förbättrad känslighet jämfört med dagens radioteleskop. Dessutom kommer SKA-1 att kunna utföra avsevärt mycket snabbare mätningar av himlen än existerande radioteleskop.

SKA är för närvarande organiserat som ett engelskt aktiebolag med tolv medlemmar inklusive Sverige. Inom kort förväntas en mellanstatlig organisation bildas, som kommer att bygga och driva teleskopet.

Publicerad den

Uppdaterad den