Forskningsinfrastruktur

E-infrastruktur

Forskningsinfrastruktur

E-infrastruktur

SUNET – Svenska universitetsdatanätet

Driver, underhåller och utvecklar Sveriges universitetsdatanät, och erbjuder även en rad webbtjänster för forsknings-it och utbildning.

Kommunikationsnätverk är en viktig typ av e-infrastruktur. SUNET (Svenska universitetsdatanätverket) betjänar de anslutna lärosätena (och organisationerna) genom att tillhandahålla en infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation, samt en rad relaterade tjänster. Sedan SUNET grundades på 1980-talet har organisationen möjliggjort för svenska forskare att få tillgång till andra nationella och internationella e-infrastrukturer och deras tillhörande resurser och tjänster. Vidare tillhandahåller SUNET tjänster för olika former av elektroniskt samarbete, till exempel videokonferenser.

Den nuvarande implementeringen av SUNET kallas för Sunet-C och bygger på redundanta och varierade anslutningar på 10-100 Ge till landets lärosäten inom högre utbildning samt många statliga museer och andra kulturella organisationer. SUNET-C är även anslutet till internationella nätverk och ger på så vis svenska forskare tillgång till internationella samarbeten. Utöver vanlig nätverksåtkomst med routrar, kan SUNET tillhandahålla punkt-till-punkt-förbindelser för att överföra stora datamängder direkt mellan två punkter genom en våglängdstjänst. Denna tjänst får allt större betydelse för stora e-vetenskapliga projekt och infrastrukturer.

SUNET ligger organisatoriskt inom Vetenskapsrådet sedan 2001 och har en finansiell modell som skiljer sig från alla andra infrastrukturer. Vetenskapsrådet mottar öronmärkt finansiering för SUNET:s verksamhet och SUNET har även sin egen instruktion från Utbildningsdepartementet.

SUNET är med för Sveriges räkning i NORDUnet som är ett samarbete mellan de nordiska nationella forsknings- och utbildningsnätverken, eller NREN-nätverken (National Education and Research Networks ), i Norge (UNINETT), Danmark (DeiC), Finland (Funet), Island (RHnet) och Sverige (SUNET). NORDUnet driver en nordisk och internationell nätverks- och e-infrastrukturtjänst av hög klass som betjänar den nordiska forskar- och utbildningsvärlden. NORDUnet är resultatet av ett nordiskt samarbete som finansierades av Nordiska rådet under 1980-talet. Samarbetet formaliserades år 1989 och NORDUnet etablerades som ett aktiebolag år 1995.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen