Forskningsinfrastruktur

Materialvetenskap, neutron- och synkrotronljus

Forskningsinfrastruktur

Materialvetenskap, neutron- och synkrotronljus

XFEL

Röntgenfrielektronlaser i Tyskland för forskning inom flera vetenskapsområden, bland annat femtokemi och molekylärbiologi.

XFEL (European X-Ray Free-Electron Laser Facility) är en frielektronlaseranläggning som byggs i anslutning till en existerande anläggning (DESY) i Hamburg, Tyskland. Sverige är sedan 2009 delägare i det tyska bolaget XFEL GmbH som ansvarar för uppbyggnaden och äger anläggningen. De två första experimenten vid XFEL togs i bruk 2017, men uppbyggnaden kommer att fortsätta under kommande år för att anläggningen ska nå sin fulla potential.

Maskinen kommer, när den är fullt utbyggd, att leverera energi på 17,5 keV (0,7 Å) med 27 000 femtosekundsljuspulser per sekund. Detta öppnar nya möjligheter för forskning inom materialvetenskap, strukturbiologi och femtosekundskemi. Flera svenska forskningsgrupper är aktiva i konstruktionen av XFEL och flera väntas konkurrera om användartid vid anläggningen.

Publicerad den

Uppdaterad den