Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

GBIF - Global Biodiversity Information Facility

Internationellt nätverk med syfte att tillgängliggöra data om biodiversitet. Naturhistoriska riksmuseet är svensk GBIF-nod.

Sverige är via Vetenskapsrådet medlemmar i Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Det är en internationell forskningsinfrastruktur med syfte att tillgängliggöra data om biodiversitet. Hundratals miljoner observationer och registreringar – allt från museikollektioner till observationer från privatpersoner – samlas här i standardiserade format i en central databas och görs fritt tillgängliga för såväl vetenskap som allmänhet. Som värd för den svenska GBIF-noden står Naturhistoriska riksmuseet.

Publicerad den

Uppdaterad den