Forskningsinfrastruktur

E-infrastruktur, Livsvetenskaper, Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

E-infrastruktur, Livsvetenskaper, Människa, kultur och samhälle

RUT – Register Utiliser Tool

Webbaserat metadataverktyg där forskaren kan söka och kombinera metadata från bland annat svenska myndighetsregister och kvalitetsregister samt biobanksprovsamlingar.

Register Utiliser Tool (RUT) utvecklas och finansieras av Vetenskapsrådet. Tjänsten underlättar för forskare att få snabb och kvalitetssäkrad överblick över vilka variabler som finns tillgängliga i svenska register, hur lämpliga de är att använda i en studie och om och hur de kan kopplas ihop. Alla register i verktyget är strukturerade enligt Generic Statistical Information Model, GSIM.

Läs om GSIM på en extern wikisida. Länk till annan webbplats.

Användaren kan söka efter variabler och begrepp utan att känna till deras exakta namn eller i vilka register de finns. Variablerna kan sedan sparas och analyseras i en urvalslista som kan användas som stöd i dialogen med registerhållaren kring eventuell databeställning.

Huvuddelen av metadata och begrepp i RUT är på svenska. Semantisk mappning till internationella ontologier och terminologier har genomförts i vissa register anslutna till RUT och pågår i andra register. Sådan mappning möjliggör maskinläsbarhet och flerspråkighet på de språk som ontologierna eller terminologierna implementerat.

Idag finns metadata från ett antal register och subregister i RUT, och verktyget uppdateras kontinuerligt med metadata från nya register.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen