Forskningsinfrastruktur

Life science

Forskningsinfrastruktur

Life science

Kliniska Studier Sverige

Ett samarbete mellan Sveriges sex samverkansregioner som går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier.

Samarbetet utgörs av sex noder som arbetar för att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier. En viktig del av samarbetet är att arbeta med utvecklingssatsningar, som syftar till att hitta lösningar på gemensamma nationella utmaningar.

Noderna kan bland annat bistå med

  • stöd till företag och forskare vid studieförfrågningar (undersöker om det finns kliniker som kan genomföra en studie, så kallad feasibility)
  • stöd i arbetet med en klinisk studie, från idé till arkivering (till exempel studieprotokoll, tillståndsansökningar, data management och statistik)
  • utbildning inom klinisk forskningsmetodik (till exempel GCP och statistik)
  • kontakt till expertis inom kliniska studier (till exempel statistik, epidemiologi och hälsoekonomi)
  • kontakt till regionala resurser (till exempel forskningsenheter, kvalitetsregistercentra, biobanker och cancercentra).

Mer information om samarbetet och kontakt till noderna finns på kliniskastudier.se Länk till annan webbplats. Där finns även en steg-för-steg guide som beskriver studieprocessen och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie, goda exempel på klinisk forskning och statistik på området.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift