Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

DEMSCORE

DEMSCORE, Research infrastructure for Democracy, Environment, Migration, Social policy, COnflict, and REpresentation, är en forskningsinfrastruktur under uppbyggnad som syftar till att tillgodose forskningsbehov av olika typer av samhällsvetenskaplig kontextdata.

Via en avancerad e-infrastruktur kommer användare att erbjudas fri tillgång till harmoniserad och kvalitetskontrollerad data och full dokumentation över ett stort antal datakällor.

DEMSCORE innefattar flera stora och välkända samhällsvetenskapliga databaser vilket medför stora synergier och ökar möjligheterna för forskning om komplexa samhälleliga samband gällande till exempel politik, opinion, ekonomi, konflikter i världen, klimat och miljö, sociala förhållanden och migration.

Exempel på databaser som ingår i DEMSCORE:

  • Varieties of Democracy (V-Dem)
  • Quality of Government (QoG)
  • Uppsala Conflict Data Program/ViEWS (UCDP/ViEWS)
  • Comparative Policy Labratory (COMPLAB)

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift