Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

Kemiskt biologiskt konsortium, CBCS

Kemiskt biologiskt konsortium – eller Chemical Biology Consortium Sweden – är en distribuerad infrastruktur som tillhandahåller småmolekylbibliotek, instrument, metoder och expertis för att identifiera och vidareutveckla småmolekyler för studier av biologiska system.

Kemisk biologi är ett multidisciplinärt fält där interaktionen mellan småmolekyler och biomolekyler används som verktyg för att identifiera, studera och modulera biologiska processer. Syftet är att förstå cellens processer på molekylär nivå och att kunna påverka dessa.

Det största behovet av kemisk biologi finns inom den biomedicinska forskningen och området är nära kopplat till såväl läkemedelsutveckling som till hälso- och sjukvård, men teknikerna används även inom flera andra forskningsdiscipliner.

Arbetet vid forskningsinfrastrukturen Kemiskt biologiskt konsortium, CBCS, handlar bland annat om att designa cellulära eller molekylära system för att undersöka en specifik biologisk process, om att förvalta och utforma så kallade småmolekylbibliotek, om storskalig screening för att identifiera aktiva småmolekyler samt om syntes och modifiering av småmolekyler. CBCS kan också hjälpa forskare att identifiera småmolekylers biologiska funktion, samt utveckla system för storskalig testning av småmolekyler och befintliga läkemedel i celler från patientvävnad, till stöd för forskningsområdet precisionsmedicin.

CBCS:s huvudnoder finns vid Karolinska institutet och Umeå universitet och som en del av SciLifeLab. Dessutom finns satelitnoder med initiala screeningmöjligheter vid Uppsala universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet och Göteborgs universitet.

Publicerad den

Uppdaterad den