Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

EPOS - European Plate Observing System

EPOS tillhandahåller data om den fasta jorden (allt under våra fötter) i en gemensam europeisk fritt tillgänglig dataportal.

Data används bland annat för att förstå hur jorden är uppbyggd, hur vulkaner och bergskedjor bildas hur klimatet har utvecklats samt förekomsten av mineral- och andra naturresurser.

Med EPOS får forskningen tillgång till enhetliga och harmoniserade data som berättar om varför jorden ser ut som den gör. Forskningen syftar till att försöka förutse kommande jordbävningar, vulkanutbrott och jordskred. Den information och de tillhörande analysverktygen som EPOS erbjuder utgör också en grund för forskning om naturresurser, såsom malm och grundvatten, och olika energiresurser, till exempel naturgas och geotermisk energi, men även för hur dessa ska kunna utvinnas med minst negativa påverkan på miljön.

Inom EPOS Sverige samarbetar sju svenska universitet och myndigheter för att bidra med standardiserade leveranser till den europeiska portalen. Med finansieringen av EPOS-Sverige kommer Sverige att ansöka om medlemskap i den europeiska forskningsinfrastrukturen EPOS-ERIC som i dagsläget har 14 medlemmar.

Publicerad den

Uppdaterad den