Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

PPS - Proteinproduktion Sverige

PPS är en distribuerad infrastruktur som samordnar expertis, proteinproduktionssystem, inmärkningsmetoder, proteinreningstekniker och serviceutbud inom rekombinant proteinproduktion.

Proteiner är nödvändiga för alla processer i den levande cellen och tillgång till rekombinanta proteiner med en aktiv struktur är avgörande för en mängd biomedicinska forskningsområden. Även områden inom kemi och miljö såväl som mer tillämpad forskning inom t ex läkemedelsutveckling, bioteknik och livsmedel har stora behov av högkvalitativa proteiner.

PPS har noder vid Göteborgs universitet, Lunds universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Umeå universitet. Noderna har kompletterande specialiteter inom olika proteinproduktionsmetoder och samordningen innebär att både expertis och ett brett utbud av tekniker blir nationellt tillgängligt.

Publicerad den

Uppdaterad den